הרשמה, רכישה וביטול

כללי

1. האתר מאפשר קנייה נוחה, קלה ובטוחה של סדנאות ומוצרים משלימים באמצעות האינטרנט.
2. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל שירות/מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
4. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
5. בעת רישום ו/או תשלום מקדמה לסדנא הלקוח מבטא את הסכמתו המלאה והמפורשת לכל התנאים המפורטים לרבות, אך לא רק – תנאי תשלום, תנאי ביטול, מועדים וכדומה.

רישום ותנאי תשלום

6. ההרשמה תעשה באמצעות האתר או דרך שיחה טלפונית עם נציג החברה.
7. בעת הרשמה באתר על הלקוח האחריות לוודא כי מסר את כלל הפרטים ונכונות הפרטים הדרושים לביצוע ההרשמה.
8. רישום ומסירת פרטים מהווים הסכמה של הלקוח כי קרא את כלל פרטי הסדנא והינם מתאימים לו.
9. בעת רכישת סדנאות ישנם דמי רישום וטיפול , המפורטים בעמוד של כל סדנא. דמי רישום אלו אינם ניתנים להחזרה.
10. רק לאחר אישור התשלום וקבלת אישור הרשמה יחשב הלקוח כנרשם לסדנא.
11. רק לאחר אישור חברת האשראי, הבנק, או מספק שירות הגבייה והסליקה, כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או העברה בנקאית ו/או אמצעי תשלום דיגיטלי (פייפאל, ביט וכדומה) והכל בכפוף למקומות פנויים בסדנאות ו/או הימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
12. ההרשמה הינה אישית שמית לכל לקוח ואינה ניתנת להעברה.
13. מעצם הרישום לסדנא המשתתף/ת מצהירים כי הינם כשירים בריאותית ורפואית להשתתפות בסדנא ובכלל הפעילויות.
14. על המשתתף לעדכן את החברה בכל מצב שינוי במצבו/ה הבריאותי או מחלה.
15. בעת רישום לסדנא יתכן והלו"ז הסופי טרם יקבע. הנרשם מאשר כי שינויים במנחים והפעילויות משנה אינם מהווים סיבה לביטול הרישום.
16. הלו"ז הסופי לסדנא יפורסם כשבוע טרם קיומה.
17. ההרשמה לסדנאות יוגה כוללות ארוחה טבעונית או צמחונית אשר מוכנה על ידי בית הארחה או קייטרינג חיצוני. בחלק מהסדנאות כלולה גם לינה.
18. ברישום לסדנא הכוללת לינה יש להקפיד לציין פרטים מלאים כגון – סוג החדר הנדרש, האם הנרשם/ת מעוניינת בשיבוץ לחדר עם נרשם אחר, העדפה לחדר יחיד וכדומה. חלק מהאפשרויות יהיו כרוכות בתשלום נוסף.
19. בסדנאות הכוללות לינה, המחיר המצוין הוא הינו לאדם בחדר זוגי. כל אפשרות אחרת תהיה כרוכה בתשלום נוסף.
20. על הנרשם לוודא את סוג המזון המוגש בסדנא ולעדכן על אלרגיות ורגישויות. החברה תשתדל כמיטב יכולתה להערך מראש אך אינה יכולה להבטיח סביבה נטולת אלרגנים לחלוטין.
21. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה / ואו לסרב לרישום כל אשר אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא צורך לנמק עמדתה בנדון.
22. הסדנאות מותנות במינימום נרשמים, החברה שומרת על הזכות לדחות/לבטל סדנא במקרה של מיעוט נרשמים. במקרה כזה יוכלו הנרשמים לקבל החזר כספי מלא ו/או להרשם למועד הבא. כמות המשתתפים המקסימלאית עלולה להשתנות בהתאם למיקום בו נערכת הסדנא וכן גורמים נוספים.
23. הסדנאות כוללות צלם מקצועי אשר מצלם לאורך כלל הפעילויות. יתכן וחלק /כלל החומרים ישמשו גם לאמצעי השיווק של החברה. רישום לסדנא מאשר את לחברה שימוש בתמונות המשתתף/ת. במידה והמשתתף אינו מעונין כי יצולם יש להודיע על כך מראש .

ביטולים והחזרים כספיים

24. פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה פחות מ 14 ימים קודם למועד תחילת הסדנא.
25. בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה מההחזר ינוכו דמי הרישום והטיפול.
26. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת הסדנא (המוקדם מבינהם) לא יינתן החזר כספי.
27. במקרה של סגר או שינוי בהנחיות משרד הבריאות שלא יאפשרו את קיום הסדנא, האירוע יבוטל והמשתתפים יקבלו בחזרה את הסכום ששילמו במלואו.

הסדנא

28. בתחילת כל סדנא יוצג בפני המשתתפים האחראי/ם מטעם החברה אשר יהיה זמין לסייע כמיטב יכולתו בשאלות, בעיות ומקרי חירום.
29. החברה מתחייבות להשתמש בשירותיהם של אנשי המקצוע בעלי ההכשרה ו/או הידע הנדרש.
30. בכל מקרה של שינוי בתוכנית בשל גורמים שאינם בשליטת המארגנים (כגון: מדריך/מרצה חולה, אתר סגור וכד'), החברה תפעל כמיטב יכולתה להשגת חלופה הולמת.
31. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בלו"ז תוך כדי פעילות.
32. טל”ח. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים בפעילויות ובסדר היום במידת הצורך.
33. החברה משתדלת לבחור את מיקומי הסדנאות לרבות חדרי האירוח (בסדנאות הכוללות לינה) לאחר בחינה קפדנית. במקרה של בעיה ו/או קושי נציג החברה יעשה כמיטב יכולותו לסייע. יחד עם זאת האחריות על המתקנים הינה באחריות הספקים.
34. כפי שצוין לעיל, השיבוץ לחדרים הינו על בסיס מקום פנוי , מספר הנרשמים ,החדרים הזמינים מטעם המקום וכדומה. יתכנו הבדלים בין חדרים באותה קבוצת מחיר. אי שביעות רצון מהחדר או שוני בין החדרים לא תאפשר חלופה לחדר אחר ולא תהווה עילה לביטול ו/או פיצוי ו/או החזר כספי.
35. בהמלך הסדנאות מוגשות ארוחות בפורמטים שונים. כאמור האוכל הינו טבעוני או צמחוני בלבד. על בעלי רגישויות ואלרגיות לוודא כי הוכנה עבורם מנה מתאימה למול נציגת החברה.
36. החברה אינה מחויבת כלפי המשתתפים במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין נזקים רפואיים. על המשתתף חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי.

אחריות המשתתפים

37. על המשתתפים לעדכן בכל שינוי במצבם הבריאותי ו/או כל בעיה רפואית מראש.
38. יש לנהוג בדרך ארץ וכבוד כלפי שאר המשתתפים, אנשי הצוות, באי המקום וכיוצ"ב
39. החברה נוקטת במדיניות של אפס סובלנות כלפי הטרדות והתנכלויות על בסיס מין, מוצא וכדומה. החברה בכל מקרה אדם אשר פעל בצורה כזו יידרש לעזוב את המקום לאלתר ולא יהיה זכאי להחזר כספי כל שהוא. בנוסף החברה רשאית לנקוט בכל דין נוסף בגין המעשים.
40. המשתתפים מתחייבים לנהוג בזהירות במתקני המקום ולשמור על ניקיון וסדר
41. המשתתף מתחייב להביא עמו את הציוד הנדרש לסדנא. אי יכולת להשתתף בסדנא או חלקה עקב אי הבאת ציוד לא יהוו סיבה לביטול ו/או פיצוי .
42. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להמשך השתתפות של אדם באירוע במידה והתנהגותו פוגעת או מפריעה למשתתפים האחרים. אדם כזה יידרש לעזוב את המקום לאלתר ולא יהיה זכאי להחזר כספי כל שהוא.
43. אין החברה אחראית על החפצים האישים של המשתתפים לרבות גניבה או נזק.

סמכות שיפוט

44. כל הודעה ו/או שינוי ו/או עניין שהננו מעוניינים להביא לידיעתכם תשלח אליכם באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרתם לנו, ע"י הודעת ווטסאפ או על-ידי פרסום באתר. במידה והננו מודיעים לכם על שינוי כלשהו בתנאי מתנאי ההתקשרות עמנו, הרי אי קבלת מענה ו/או אי הסכמה לשינוי תחשב כי השינוי מוסכם עליכם.
45. הנכם מסכימים כי החוק התקף ביחס להסכם זה הנו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר תל-אביב בלבד.

יצירת קשר:
flystyleb@gmail.com

052-6880794

× היי, נשמח לעזור!