1. מבוא
 2. אתר  flystyleb.co.il (“האתר”) המופעל ע”י חברת ג׳נסיס תיירות בע״מ, ח.פ 513225334  אשר כתובתו הינה ברח בן גוריון 1, בני ברק הידועה גם בשם "פליי סטייל בוטיק" ומשמש גם בתור אתר מכירות לסדנאות בריאות אותם החברה מפיקה וכן ומוצרים נלווים (“המוצר"/"סדנא").
 3. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 4. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 5. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
 

תנאי שימוש וגלישה באתר

 1. השימוש באתר האינטרנט של "פליי סטייל בוטיק" ורכישת שירותים או מוצרים בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון). השימוש באתר ייחשב להסכמה חד משמעית מצדך לכל תנאי השימוש.
 2. האתר מאפשר לרכוש על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו (להלן: "האתר") מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה כלשונם (להלן: "תנאי השימוש"). השימוש באתר ייחשב להסכמה חד משמעית מצדך לכל תנאי השימוש.
 3. הנכם מתחייבים בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה כדלקמן אך לא רק
 • לא להשתמש בשרותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים.
 • לא להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות ו/או בכל אופן פוגע אחר.
 • לא להעתיק ו/או להשתמש ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או זכויות קניין אחרות.
 • לא להשתמש באתר לצורכי קידום מכירות ו/או הפצה ו/או פרסום מוצרים ו/או שירותים שונים.
 1. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדי החברה המידע המחייב והחברה לא תהיה אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה שכזו

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל המידע המצוי באתר לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה, וידאו, קול ואמצעים אחרים באתר הינם בבעלות ׳פליי סטייל ישראל׳ והינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות. האתר כיצירה מוגן באמצעות זכויות יוצרים.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 3. לקוח אשר השתתף בפעילות החברה נותן את הסכמתו לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו שלו, אשר צולמו במהלך הסדנא וזאת לצורכי שיווק הפעילות ופרסומו בכל צורה ו/או אופן שייקבעו על ידי החברה.

מדיניות פרטיות

 1. האתר משתמש באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית, קוקיז' ועוד.
 2. בנוסף נשמר מזהה אישית (כגון פרטי שם ופרטי מייל אשר מושארים להתעניינות בסדנא) אשר נמסר על ידך ביודעין.
 3. השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות או על פי הוראת כל דין, על מנת:
 • לאפשר לקבל מידע נוסף המעניין אותך.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת שירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 1. כל פרטיו האישיים של הרוכש / מזמין שירותים (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 2. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 3. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 4. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 5. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 6. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 7. הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 8. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.
 9. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

תנאי רישום

 1. ההרשמה תעשה באמצעות האתר או דרך שיחה טלפונית עם נציג החברה.
 2. בעת הרשמה באתר על הלקוח האחריות לוודא כי מסר את כלל הפרטים ונכונות הפרטים הדרושים לביצוע ההרשמה.
 3. רישום ומסירת פרטים מהווים הסכמה של הלקוח כי קרא את כלל פרטי הסדנא והינם מתאימים לו.
 4. בעת רכישת סדנאות ישנם דמי רישום וטיפול , המפורטים בעמוד של כל סדנא. דמי רישום אלו אינם ניתנים להחזרה.
 5. רק לאחר אישור התשלום וקבלת אישור הרשמה יחשב הלקוח כנרשם לסדנא.
 6. רק לאחר אישור חברת האשראי, הבנק, או מספק שירות הגבייה והסליקה, כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או העברה בנקאית ו/או אמצעי תשלום דיגיטלי (פייפאל, ביט וכדומה) והכל בכפוף למקומות פנויים בסדנאות ו/או הימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
 7. ההרשמה הינה אישית שמית לכל לקוח ואינה ניתנת להעברה.
 8. מעצם הרישום לסדנא המשתתף/ת מצהירים כי הינם כשירים בריאותית ורפואית להשתתפות בסדנא ובכלל הפעילויות.
 9. על המשתתף לעדכן את החברה בכל מצב שינוי במצבו/ה הבריאותי או מחלה.
 10. בעת רישום לסדנא יתכן והלו"ז הסופי טרם יקבע. הנרשם מאשר כי שינויים במנחים והפעילויות משנה אינם מהווים סיבה לביטול הרישום.
 11. הלו"ז הסופי לסדנא יפורסם כשבוע טרם קיומה.
 12. ברישום לסדנא הכוללת לינה יש להקפיד לציין פרטים מלאים כגון – סוג החדר הנדרש, האם הנרשם/ת מעוניינת בשיבוץ לחדר עם נרשם אחר, העדפה לחדר יחיד וכדומה. חלק מהאפשרויות יהיו כרוכות בתשלום נוסף.
 13. בסדנאות הכוללות לינה, המחיר המצוין הוא הינו לאדם בחדר זוגי או בחדר לשלושה. כל אפשרות אחרת תהיה כרוכה בתשלום נוסף.
 14. על הנרשם לוודא את סוג המזון המוגש בסדנא ולעדכן על אלרגיות ורגישויות. החברה תשתדל כמיטב יכולתה להערך מראש אך אינה יכולה להבטיח סביבה נטולת אלרגנים לחלוטין.

 

גודל והרכב הקבוצה

ביצוע סדנאות יוגה או כל טיולי בוטיק מהסוג המוצע באתר זה, מותנה בהרשמה של 15 משתתפים לפחות בכל טיול. פליי סטייל שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 7 ימים לפני יציאת הטיול. זאת, באם לא יירשמו עד לאותו מועד 15 מטיילים לפחות ואשר שילמו את המקדמה להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה זה יחזירו המארגנים את הכספים ששולמו לה בערכם בשקלים. למען הסר ספק יובהר, כי אם שילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר – יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר או בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם לחברה, אך לא תהיה חייבת לשלם פיצוי נוסף עקב ביטול הטיול המפורט בסעיף זה. המארגנים רשאים לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר על פי שיקול דעתם ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת ואינם מתחייבים להודיע מראש למטיילים על החלטות מסוג זה. במקרה זה עלולים לחול שינויים במסלול הטיול.

 

מפגש קבוצה

לא יערך מפגש קבוצה אלא אם נמסרה הודעה ספציפית על מפגש קבוצה לטיול הנדון. במידה ויערך מפגש קבוצה,  המארגנים ממליצים להופיע למפגש ובכל מקרה של היעדרות לא תהיה אחריות להעביר למטייל את האינפורמציה שהועברה בפגישה. ההודעה על מועד הפגישה תועבר באמצעות המארגנים או סוכן הנסיעות.

 

בריאות

יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית שבועיים לפחות לפני מועד היציאה לטיול לקבל הנחיות בנוגע לחיסונים ולתרופות. על החברה חל איסור מוחלט לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים אלה. חיסונים- על אחריות המטיילים לדאוג לחיסונים הדרושים בהתאם ליעד נסיעתם, בנושא חיסונים יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית.

 

דרכון ואשרות

יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות מתאריך היציאה. הוצאת/הארכת דרכון הינה באחריות המטייל בלבד. על בעלי דרכון זר לבדוק האם יש צורך באשרות מתאימות. בכל מקרה של ביטול הטיול או שינוי הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות אליהן הטיול יוצא, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך. הוצאת אשרות היא באחריות הנוסע אלא אם מפורט אחרת בהערות הטיול.

 

סירוב לרישום והפסקת השתתפות

פליי סטייל שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא צורך לנמק עמדתה בנדון. פליי סטייל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, יוחזר למטייל החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול (ללא הטיסה) אשר לא נוצל עד למועד הפסקת השתתפותו אלא אם כן תחויב פליי סטייל בדמי ביטול לספקים, שאז יחויב בהם המטייל.

 

מספר ימי הטיול

מספר ימי הטיול כולל את יום העזיבה מהארץ ואת יום החזרה לארץ,  גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים. במקרה ושונה מספר ימי הטיול, עקב שינויים בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו"ב ,יעודכן מחיר הטיול., למעט במצב של כוח עליון שאינו בשליטת או באחריותה של פלייסטייל. מובהר בזאת,  כי השינוי לא יהיה באופן יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או  התווספו, כי אם בהתייחס לעלות בפועל שספגה החברה עקב השינוי.

 

טיסות

 

שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים.

 

תנאי תשלום- ישראל

 

מקדמה בשיעור 500 ש״ח תשולם בעת ההרשמה. יתרת התשלום עד 30 יום לפני מועד יציאת הטיול. התשלום יתבצע בשקלים לפי שער דולר\אירו העברות והמחאות הגבוה ביום התשלום ובהתאם לאפשרויות התשלום המפורטות במחירון.

 

תנאי תשלום- חו״ל

מקדמה בשיעור 150 אירו תשולם בעת ההרשמה. יתרת התשלום עד 45 יום לפני מועד יציאת הטיול. התשלום יתבצע בשקלים לפי שער דולר\אירו העברות והמחאות הגבוה ביום התשלום ובהתאם לאפשרויות התשלום המפורטות במחירון.

 

ביטול עסקת מכר רגיל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

מזמין שירותי תיירות (שאינו לקוח עסקי) רשאי לבטל את העסקה שביצע, ובלבד שהביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, ולפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות (ימים ש"אינם ימי מנוחה" משמעם – ימי עסקים שהינם ימי חול לא כולל שבת וחגים). ביטל הנוסע את ההתקשרות כאמור, ובכפוף להצגת הוכחה המעידה על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום, תשיב החברה לנוסע, בתוך 7 ימי עסקים- את התמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מבניהם, ואם העסקה נעשתה בכרטיס אשראי אז יחויב הנוסע גם בתשלום שנגבה מהחברה בעד סליקת כרטיס האשראי (בתנאי שהחברה תוכיח כי אכן נגבה ממנה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה), זכות הביטול בעסקת מכר רגיל כאמור, לא תחול לגבי שירותים המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות, טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל ואשר סופקה באמצעות חברת תעופה אחרת. כמו גם, לא תחול זכות הביטול על עסקה ששולמה בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען

 ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

בהתאם לסעיף 14ג(ג) ולסעיף 14 ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, בעסקאות מכר מרחוק רשאי המזמין (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות בעסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובמקרה של תושב ותיק/עולה חדש/אדם בעל מוגבלות, שמתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים בסעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, בתוך 4 חודשים מהמועד האמור, ובלבד שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם – ימי עסקים שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג).

במקרה של ביטול לפי הוראות אלה, יוחזר לנוסע בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול אצל החברה, אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, זולת, דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה לכל נוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מבניהם (להלן – "דמי ביטול מופחתים") והחברה תבטל את חיוביו הנוספים של הנוסע בשל העסקה.

דרכי ביטול

בביטול שנעשה מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן, הודעה בדבר ביטול עסקה שעניינה שירותי תיירות, תימסר לחברה באחת הדרכים הקבועות בסעיף 14(ט) לחוק הגנת הצרכן, היינו: בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, באמצעות האתר או בעל פה. בהודעת הביטול יפרט הנוסע את שמו המלא, מספר הזהות שלו ומספר ההזמנה, ואם הודעת הביטול נמסרה בעל פה, אז ימסור לנציג גם את פרטי התשלום עבור העסקה שביטולה מתבקש. ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, יימסר לו אישור על הביטול, הכולל את מספר הודעת ביטול, ובלעדיו לא ייכנס הביטול לתוקף.

זיכויים והחזרים

נוסע אשר יפסיק את השתתפותו במהלך קבלת השירותים שהזמין, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאת הנוסע מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של השירותים או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות טיסה, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, ימי השכרת רכב וכיו"ב.

 

דמי ביטול שלא על פי חוק הגנת הצרכן (כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן)

ֿ

ממועד ביצוע ההזמנה ועד מועד סגירת התשלום הסופי: אין החזר על דמי הרישום.

 

30  יום – 14 יום לפני הריטריט: חיוב של 30% מעלות הריטריט.

 

13 יום- יום היציאה: דמי ביטול מלאים.

 

חל מועד הביטול בפרק הזמן של 13 ימי עבודה לפני יציאת הטיול , ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול.

בכל מקרה, כל סכום אחר ששילם המטייל ואשר הוא זכאי להשבתו יוחזר לו בערכי המטבע עפ"י השער ביום התשלום וזאת תוך 30 יום ממועד הביטול.

כרטיס האשראי של המטייל יהווה בטחון לתשלום הטיול על פי תנאיו, לרבות דמי הביטול.

 

במידה ותנאי הביטול אינם עומדים בתנאים של חוק הגנת הצרכן, יחולו דמי הביטול כמפורט לעיל.

בעת ביטול השתתפות יש להעביר מייל מפורט עם כל המסמכים והפרטים הרלוונטים

לכתובת flystyleb@gmail.com

 

שינויים ושינוי במחירים

מחיר הטיול מורכב ממחיר טיסות ומחיר שירותי קרקע, נכון ליום פרסום הטיול, מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ומדיניות חברות התעופה נכון לתאריך הנ"ל. בשל אי יציבות כלכלית במדינות רבות, יתכנו שינויים במחירי הטיסות ושירותי הקרקע. למארגנים שמורה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא על ידי המטייל. המעוניינים לצאת ו/או לחזור בטיסה שונה ממסלול הטיסה של הטיול יוכלו לעשות זאת בבקשה בכתב עד חודשיים לפני הטיול. מטייל שיצא מהארץ ו/או יחזור במועד ויעד שונה מהקבוצה יחויב בדמי טיפול בנוסף לדמי השינוי שתגבה חברת התעופה.

 

כח עליון

במצבים הנגרמים על ידי כח עליון ביעד החופשה, פליי סטייל תהיה רשאית לבצע שינויים כראות עיניה בנתוני הפעילות זאת במטרה לקיים את החופשה באופן מיטבי.

 

חדר ליחיד

 

נרשמים יחידים שאינם מעוניינים בחדר ליחיד יתאמו זאת עימנו. אנו מצידנו נעשה כל מאמץ לשבצם בחדר עם מטייל/ת נוסף, אך אין זו התחייבות. חדר ליחיד ניתן בבית מלון בלבד. בחניות ביניים באירופה לא ניתן לקבל חדר ליחיד.

 

טיסות

כרטיסי הטיסה לפי המסלול (יציאה וחזרה עם הקבוצה וטיסות פנימיות לפי תכנית הטיול). טיסות טראנס-אטלנטיות בחברות סדירות וטיסות פנימיות בחברות תעופה מקומיות. במסלול זה מספר רב של טיסות פנים. חשוב:  יתכנו שינויים בטיסות הפנים גם לאחר צאת הטיול ובהתאם לכך שינויים במסלול. במקרה שינוי/איחור טיסה יתבטל חלק מתוכנית טיול באותו יום בהתאם. במידה ובוצע שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, על ידי חברות התעופה אשר יגרום לשינויים במסלול, בתוספות במחיר הטיול הנובעות מכך, ההוצאות הללו יחולו על המטיילים.  הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר.

 

אכסון

מלונות מדרגה ראשונה ו/ או דרגת תיירות טובה. הלינה בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים. נוהל כניסה ויציאה בבתי המלון הינו על פי הכללים המקובלים בעולם והם: כניסה לא לפני 14:30 יציאה עד 10:30. דירוג בתי המלון הינו עפ"י תקן הרשויות המוסמכות במדינת היעד. במקרה בקשת אכסון של 3 בחדר, החדר יהיה זוגי אליו תוכנס מיטה נוספת, תיתכן מתקפלת. במקרה ובית המלון  המוזמן מלא, החברה שומרת על זכותה להסדיר מלון חלופי ברמה דומה. רשימת בתי המלון שמקבל המטייל אינה סופית והמארגנים שומרים על זכותם לשנותם במקרה הצורך גם ללא כל הודעה מוקדמת למטייל.         

   .

סיורים והסעות

העברות משדות תעופה בחו"ל ואליהם. מטיילים המצטרפים או הנפרדים מהקבוצה במועד שונה מתכנית הטיול שפורסמה אינם זכאים להסעות ו / או להחזר כלשהו.

מסי נמל, תוספת דלק והיטל ביטחון אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ, המעודכנים  ליום הדפסת מסמך זה. כל תוספת במיסים לאחר הרשמת המטייל תשולם על ידו.

 

הדרכה

מלווה קבוצה מצוות המארגנים ומדריכים מקומיים בחלק מהאתרים.

 

דמי רישום

€150  לאדם לסדנה בחו״ל או 500 ש״ח לאדם לסדנה בארץ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

 

המחיר אינו כולל:

דרכון ואשרות, דמי הוצאות / הארכת דרכון, ויזות כניסה, ביטוחים, אגרות.

מיסים והיטלים- המחיר אינו כולל תוספות מחיר היטלים  או מסים או תשלום חובה אחר או נוסף שאינו כלול במחיר הטיול כפי שמתפרסם  במועד הוצאת הטיול.

 

ביטוחים

ביטוח נסיעות אישי, רפואי ומטען. כל מטייל חייב ברכישת פוליסת ביטוח מתאימה, ניתן להסדיר דרכנו.

 

חילוקי דעות

הרשמת המטייל לסדנה מהווה הסכמתו לתנאים המפורטים בעמוד הסדנה .

סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד.

 

כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי השימוש.

 

יצירת קשר

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר ניתן לפנות אלינו באמצעים הבאים:

בדואר אלקטרוני _flystyleb@gmail.com

בטלפון: 0526997989

או בדואר לכתובת: רח' בן גוריון 1, בני ברק קומה 14

 

 

× היי, נשמח לעזור!