1/7/21 Havat Hila Eden

יוגה•מוזיקה•ריפוי•יצירה The Power of Chakras Retreat 1-3.7 חוות הילה שבע הצ'אקרות- החיבור המופלא בין הגוף הפיזי לזה הרוחני הצ׳אקרות הן מרכזי אנרגיה שנמצאים לנו בגוף, והן מחברות בין הגוף הפיזי לגוף הרוחני, כמו קרקוע לאדמה, לב, מין ועוד. התרגולים בסדנה יתחלקו לפי נושאי הצ׳אקרות שלנו, נלמד להכיר כל אחת מהן ולעבוד איתן לחיזוק הגוף הפיזי […]

× היי, נשמח לעזור!